మీరు మీ వెబ్‌సైట్/బ్లాగ్ కోసం SEOని మెరుగుపరచడానికి ఉచిత బ్యాక్‌లింక్‌ల జాబితా కోసం చూస్తున్నారా? బ్యాక్‌లింక్‌లు ఇతర వెబ్‌సైట్‌ల నుండి వెబ్‌సైట్‌కి సూచించే లింక్‌లు. సెర్చ్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్‌లో ఇవి అత్యంత కీలకమైన కారకాల్లో ఒకటి.

నవీకరించబడింది: 5 డిసెంబర్ 2022.

ఈ పేజీని బుక్‌మార్క్ చేయండి, మేము ప్రతి వారం ఈ పేజీని నవీకరిస్తున్నాము.

Free Backlinks list

Website nameLink typeDAAction
4shared.comDofollow94Create link
A1BookmarksDofollow21Create link
A2Z BookmarkingDofollow18Create link
About meDofollow92Create link
AboutYouBlogDofollow34Create link
AcademiaNofollow93Create link
ActoblogDofollow35Create link
AddWishDofollow49Create link
AdLandProDofollow45Create link
Adobe EducationDofollow97Create link
Aeria GamesNofollow
74Create link
AkonterDofollow
41Create link
Alexa
Nofollow
93Create link
All My FavesDofollow
58Create link
All4WebsDofollow86Create link
AllyDofollow47Create link
AltbookmarkDofollow45Create link
AmazonNofollow95Create link
Ambien BlogDofollow47Create link
Ani Bookmark
Dofollow34Create link
AntiOnline
Nofollow
49Create link
AnyFlip
Nofollow
83Create link
Aprelium
Dofollow66Create link
Arduino
Dofollow87Create link
ArticleTedDofollow59Create link
ArtistecardDofollow75Create link
ArtmightDofollow69Create link
ArtstationDofollow90Create link
Ask.fmNofollow
80Create link
AskmapNofollow
68Create link
AspkinNoFollow31Create link
Atlas ObscuraNoFollow85Create link
AtualblogDofollow46Create link
AUNetAdsDofollow50Create link
authorSTREAMNofollow78Create link
AxMagDofollow73Create link
AytolojaDofollow67Create link
B Social BookmarkingDofollow8Create link
BandcampDofollow92Create link
bbPressNofollow82Create link
BCVCDofollow72Create link
BehanceNofollow93Create link
Berkeley SetiDofollow91Create link
Best Buy ForumsNofollow88Create link
BibSonomyNofollow72Create link
BitlyDofollow91Create Link
Bitrix24Dofollow81Create Link
BlackHatWorldNofollow73create link
BleepBlogsDofollow48create link
Blog a StoryDofollow72Create link
Blog Freely Nofollow84create link
Blog GoldDofollow71create link
Blog Mall Dofollow73create link
Blog of Change Dofollow64create link
Blog Producer Dofollow71create link
Blog SearchDofollow50create link
Blog Talk Radio Dofollow90create link
Blog This Biz Dofollow72create link
Blog2NewsDofollow68create link
Blog4YouthDofollow73create link
Blog5Dofollow74create link
BlogacepDofollow71create link
BlogAdvizeDofollow71create link
BlogBloggingDofollow69create link
BlogdalDofollow72create link
BlogDIGYDofollow74create link
BlogFreeDofollow69create link
BloggerDofollow94create link
Blogger BagsDofollow70create link
BloggersWiseDofollow70create link
BloggositeDofollow74create link
BloginderDofollow70create link
BloglovinDofollow90create link
Blogo ScienceDofollow73create link
BlogolentaDofollow69create link
BlogrelationDofollow74create link
BlogrenandaDofollow73create link
BlogripleyDofollow70create link
Blogs IdeaDofollow74create link
Blogs100Dofollow68create link
BlogSuperAppDofollow70create link
BlogviviDofollow73create link
Blue BlogsDofollow74create link
Bookmark BirthDofollow54create link
Bookmark DealDofollow35create link
Bookmark Dofollow Dofollow54create link
Bookmark ExtentDofollow51create link
Bookmark FeedsDofollow38createlink
Bookmark FollowDofollow31create link
Bookmark GroupsDofollow35create link
Bookmark Maps Dofollow37create link
Bookmark SpotDofollow42create link
Bookmark TalkDofollow23create link
Bookmark Template Dofollow50create link
Bookmark ThemeDofollow23create link
Bookmark WikiDofollow39create link
Bookmark4YouDofollow56create link
BookmarkCart Dofollow22create link
Bookmarket MavenDofollow50create link
Bookmarking HostDofollow35cewate link
Bookmarking SiteDofollow41create link
BookmarkJaDofollow49create link
BookmarkLovesDofollow57create link
BookmarkPort Dofollow50create link
BookmarkrangeDofollow52create link
Bookmarks 2UDofollow36create link
Bookmarks TumbleDofollow51create link
BookmarksHQDofollow50create link
BookmarksknotDofollow49create link
CarrdDofollow0create link
CataloxyDofollow62create link
CBR CommunityDofollow89 create link
ChangeNofollow93create link
CheaperSeekerDofollow70create link
CHEEZburgerDofollow89create link
Chordie ForumDofollow74create link
Classified 4 FreeDofollow50create link
Classifieds For FreeDofollow45create link
ClassifiedsAdsNofollow75create link
Code TecyNofollow6create link
CodeChefNofollow82create link
CompletedNofollow59create link
CosapDofollow26create link
CoubsDofollow88create link
CouchsurfingDofollow83create link
cplusplusDofollow92create link
Create a Home for Your St…Dofollow88create link
Creative CommonsDofollow92create link
Creative MarketNofollow90create link
CrevadoDofollow86create link
CrokesDofollow75create link
CrunchyrollNofollow88create link
CSU BlogsDofollow70create link
CT8Dofollow72create link
CuttlyDofollow92create link
CYLEX HUDofollow56create link
Daily Hit BlogDofollow69create link
DailyBlogzzDofollow73create link
DailygramDofollow78create link
Dark ReadingDofollow90create link
DashBurstNofollow77create link
DebateNofollow77create link
Develop-BlogDofollow73create link
DeviantArtDofollow93create link
DG BloggersDofollow70create link
Digital Money TalkNofollow40
create link
DiigoDofollow89create link
DioWebhostDofollow74create link
Directory NodeDofollow19create link
DirstopDofollow55create link
DisqusDofollow55create link
DistillDofollow71Create link
DivePhotoGuideDofollow83create link
DocHubDofollow80create link
Docker HubNofollow95create link
DocracyDofollow79create link
DomestikaNofollow87create link
DoodleKitDofollow82create link
DotNetKicksDofollow88create link
DreamTeamMoneyDofollow55create link
Dreamwidth StudiosDofollow87create link
Dreamy BlogsDofollow69create link
DreevooDofollow66create link
DribbbleNofollow96create link
DropmarkDofollow80create link
DsiBloggerDofollow75create link
DustforceNofollow73create link
DZoneNofollow90create link
eBusiness PagesDofollow90create link
EdocrDofollow80create link
EdublogsDofollow88create link
ElloNofollow88create link
EmailMeFormDofollow90create link
EndNoteNofollow87create link
EternaNofollow68create link
EterniaDofollow66create link
EventbriteDofollow97create link
EverforoDofollow66create link
EvernoteDofollow92create link
EveryEventGivesDofollow64create link
EwebmarksDofollow33create link
EznowDofollow40create link
FanschoolDofollow50create link
FeedbooksDofollow78create link
FeedsFloorDofollow74create link
FileForumNofollow73create link
FileSharing TalkDofollow57create link
FileZilla ForumsDofollow94create link
FinderyDofollow75create link
FireblogzDofollow73create link
Flattr – ContributorsDofollow89create link
FlickrDofollow98create link
FlipHTML5Dofollow90create link
FlipsnackDofollow90create link
FlutherNofollow83create link
FolkdNofollow85create link
Forex FactoryNofollow81create link
ForumotionNofollow85create link
Free Ad1Nofollow55create link
Free Ads OnlineDofollow47create link
Free Best AdsDofollow44create link
Free Global Classified AdDofollow55create link
Free Web AdsDofollow45create link
Free-eBooksNofollow80create link
FreeListingUSADofollow73create link
FrewwebsDofollow73create link
FxStatDofollow75create link
GabNofollow89create link
Gaia OnlineNofollow81create link
GappooDofollow46create link
Gates of AntaresNofollow70create link
GatherBookmarksDofollow49create link
Gen-EffDofollow28create link
Get BloggingDofollow67create link
GetSocialPRDofollow50create link
GetYourProsNofollow58create link
GGDofollow84create link
Giant BombNofollow89create link
GIPHYDofollow95create link
GitBookDofollow91create link
GitHubNofollow100create link
Global ClassifiedDofollow48create link
Global Free Classified AdsNofollow50create link
Go StartupsDofollow57create link
GoDaddy SitesDofollow100create link
GonevisDofollow73create link
Goodnight JournalDofollow73create link
GoodreadsNofollow94create link
GorillaSocialWorkDofollow52create link
GrabCADDofollow84create link
Grateful DeadDofollow78create link
Grav Community ForumNofollow89create link
GravatarNofollow98create link
Great ClassifiedDofollow44create link
GumroadNofollow93create link
HackerOneNofollow91create link
HashAtItDofollow76create link
HeadWayAppDofollow86create link
Her CampusDofollow86create link
HightailDofollow90create link
Hindi BookmarkDofollow48create link
Holdem Manager ForumsDofollow68create link
HomifyNofollow74create link
HostSearchDofollow87create link
Hot BookmarkingDofollow30create link
Hot Web AdsDofollow69create link
HowewebDofollow70create link
http://bit.do/Dofollow89create link
http://bom.to/Dofollow82create link
http://cutt.us/Dofollow87create link
http://easel.ly/Dofollow88create link
http://ex.co/Nofollow83create link
http://getjob.us/Dofollow64create link
http://ity.im/Dofollow71create link
http://kutt.it/Dofollow71create link
http://n9.cl/Dofollow84create link
http://s.id/Dofollow87create link
http://scoop.it/Nofollow89create link
http://soo.gd/Dofollow73create link
http://time.ly/Dofollow83create link
http://tr.im/Dofollow80create link
http://u.to/ – URL shortenerDofollow83 create link
http://ux.nu/Dofollow77create link
http://v.gd/Dofollow79create link
http://zzb.bz/Dofollow77create link
HubbizNofollow76create link
HuntingNetNofollow73create link
IBMDofollow97create link
iBuildAppNofollow83create link
IdblogzDofollow67create link
iHaanNofollow33create link
IM CreatorDofollow87create link
IMDBDofollow97
create link
ImgurDofollow96create link
IndiegogoNofollow92create link
InformationWeekDofollow90create link
INNetAdsDofollow59create link
InstagramNofollow100create link
InstapaperDofollow89create link
InstructablesNofollow90create link
IntenseDebateDofollow89create link
IpernityNofollow78create link
Is-BlogDofollow72create link
IssuhubDofollow48create link
IssuuDofollow97create link
IT Central StationNofollow80create link
ItsMyURLsDofollow80create link
JainkathalokDofollow44create link
JamBaseDofollow79create link
JigsyNofollow89create link
JimdoDofollow94create link
JoomagDofollow89create link
Journo PortfolioDofollow89create link
JovotoDofollow72create link
KDP CommunityDofollow75create link
Khaleej Times ClassifiedsDofollow88create link
Ko-fiNofollow90create link
KooDofollow87create link
Kraft ArticlesDofollow47create link
KylieblogDofollow69create link
LaunchoraDofollow84create link
Let Us BookmarkDofollow50
create link
Lets Post FreeDofollow45create link
LibraryThing |Nofollow87create link
LinklyDofollow86create link
LinkSplitDofollow54create link
LinktreeDofollow96create link
ListlyNofollow87create link
Live WebmarksDofollow27create link
LivebloggsDofollow71create link
LiveJournalDofollow78create link
LnnkinDofollow63create link
LogopondNofollow81`create link
LomographyDofollow84create link
London8Nofollow27create link
LoopDofollow93create link
LuwebsDofollow66create link
MagCloudDofollow87create link
MapperyDofollow73create link
Master-LandNofollow40create link
MathWorksNofollow90create link
McDonald AutoDofollow90creaaate link
MD AndersonDofollow89create link
MdkblogDofollow74create link
MediumNofollow98create link
MiarrobaDofollow75create link
MicrosoftDofollow100create link
MIFAREDofollow75create link
MilkyWay@homeDofollow89create link
MindsDofollow87create link
MixDofollow94create link
MixcloudNofollow90create link
MobyPictureNofollow86create link
MoonfruitDofollow88create link
MRUDofollow74create link
MyAnimeListDofollow89create link
MyBikanerDofollow33create link
MyBlogliciousDofollow69create link
MyBlogUDofollow75create link
MyOpportunityDofollow73create link
MyspaceDofollow94create link
MyTechlogyNofollow68create link
MyVidsterDofollow74create link
NetcraftNofollow94create link
News CitiDofollow32create link
NewsblogerDofollow66create llink
Next Free AdsNofollow47create link
NextBizThingDofollow47create link
NitroDofollow86create link
NulledNofollow57create link
NY BookmarkDofollow44create link
OER CommonsNofollow85create link
On Feet NationNofollow78create link
Online WebmarksDofollow35create llink
OnRPGDofollow67create link
Open Social FactoryDofollow56create link
OpenFavesDofollow37create link
OpenStreetMapNofollow94create link
ORCIDNofollow90create link
OsnabrueckerDofollow62create link
Over BlogDofollow90create link
Own Free WebsiteDofollow52create link
PadletDofollow90create link
PatreonNofollow95create link
PBaseDofollow83create link
PearltreesDofollow89create link
People BookmarksDofollow24create link
phpBBDofollow92create link
PicSeeDofollow70create link
Place123Nofollow73create link
PlurkNofollow88create link
PolygonNofollow90create link
PortfolioboxDofollow85create link
Post BlogsDofollow73create link
Post Here AdsDofollow46create link
PR Bookmarking WebsitesDofollow53create link
PR3 ArticlesDofollow47create llink
PR4 ArticlesDofollow45create link
PR5 ArticlesDofollow61create link
PR7 ArticlesDofollow37create link
PRBookmarksDofollow30create link
PRI ForumsNofollow75create link
Project ManagementDofollow82create link
PRsyncNofollow74create link
PubHTML5Dofollow88create link
Public LabDofollow72create link
PxHereNofollow88create link
QOTO PeerTubeDofollow75create link
QowapDofollow75create link
Qualtrics XMNofollow94create link
QUBES HubDofollow74create link
QuoraNofollow94create link
QuponingNofollow64create link
Rakuten VikiDofollow87create link
Ralph@homeDofollow81ccreate link
Read the DocsNofollow95create link
RebrandlyDofollow94create link
RedbubbleDofollow91create link
ReverbNationDofollow90create link
Review BloggerDofollow54create link
RevueDofollow90create link
RhizomeDofollow86create link
RiseupDofollow87create link
Ron Paul ForumsDofollow67create link
RuqqusDofollow58create link
SBNationNofollow89create link
SBWireNofollow72create link
Seed&SparkDofollow85create link
SEO ForumsDofollow46create link
SEO Site CheckupNofollow78create link
SEO Submit BookmarkDofollow43create link
SharreeDofollow70create link
ShortURLDofollow90create link
ShrtFlyNofollow57create link
ShutterflyDofollow90create link
SimblaDofollow85create link
SimpleSiteNofollow0create link
SimpsiteDofollow80create link
Site123Dofollow89create link
SitedossierDofollow52create link
SiteWNofollow89create link
SiteyDofollow63create link
SketchfabNofollow90create link
SlashdotNofollow90create link
SlideHTML5Dofollow67create link
SlideShareDofollow96create link
SlypageDofollow68create link
SmashwordsNofollow96create link
SmoreNofollow88create link
SniplyDofollow88create link
SOC BookmarkingDofollow25create link
Social Bookmark is EasyDofollow22create link
Social Bookmark ZoneDofollow29create link
Social Bookmarks SiteDofollow69create link
Social WebmarksDofollow25create link
SocialBookmarNowDofollow39create link
SocialEngineDofollow81create link
SocialMediaInUKDofollow56create link
SocialMediaStoreDofollow57create link
SocialNetworkAdsInfoDofollow50create link
SocialrusDofollow50create link
SoftpediaNofollow90create link
Sooper ArticlesNofollow72create link
SoundClickDofollow83create link
SoundCloudNofollow97create link
SourceForgeDofollow97create link
Speaker DeckDofollow90create link
SpinTheBlogDofollow84create link
SpliceDofollow75create link
SportsaDofollow60create link
SpreakerNofollow90
create link
Squarespace SchedulingDofollow90create link
Stack OverflowNofollow96create link
StackShareNofollow89create link
StageItDofollow83create link
StarNowNofollow73create link
StartupmatcherDofollow77create link
StatCounter ForumNofollow93create link
StoreboardDofollow81create link
StoriaNofollow50create link
StrikinglyDofollow90create link
Studio9xbDofollow47create link
StudioPressDofollow71create link
SubrionNofollow79create link
Support du webDofollow77create link
T3b-SystemNofollow29create link
TapatalkDofollow87create link
TargetBlogsDofollow72create link
Techdirt JobsNofollow90create link
TEDNofollow95create link
” target=”_blank” rel=”nofollow”>create link
TelescopeNofollow75create link
The Late BlogDofollow66create link
The Nerds BlogDofollow73create link
The VergeNofollow95create link
TheGreatAppsNofollow62create link
Theo BloggersDofollow74create link
ThoughtsDofollow73create link
Thrill OnDofollow62create link
TicketleapNofollow89create link
TinyccDofollow89create link
TinyURLDofollow96create link
Tom’s Guide ForumNofollow90create link
Top Bog HubDofollow73create link
TrackBookmarkDofollow50create link
TravelfulNofollow73create link
TravellerspointDofollow74create link
Tribe of NoiseNofollow65create link
TriberrDofollow84create link
TripadvisorDofollow96create link
TriptipediaDofollow46create link
TrodlDofollow49create link
TRUEenNofollow64create link
TT BlogsDofollow74create link
TumblrDofollow98create link
Tupalo USANofollow72create link
TurnKey LinuxDofollow89create link
Tuugo ATDofollow49create link
Tuugo AUDofollow55create link
Tuugo CANofollow59create link
Tuugo CHDofollow50create link
Tuugo FRNofollow54create link
Tuugo HKDofollow49create link
Tuugo IEDofollow55create link
Tuugo INNofollow50create link
Tuugo MXNofollow56create link
Tuugo PKDofollow33create link
Tuugo SGDofollow64create link
Tuugo UKDofollow59create link
Tuugo USDofollow75create link
Tuugo ZADofollow71create link
TwitchDofollow97create link
TwitterDofollow100create link
UCOZDofollow87create link
uidDofollow87create link
UKAdsListDofollow61create link
uKitDofollow78create link
UluleDofollow89createlink
UniqueThisDofollow67create link
Unity ForumNofollow90create link
URLScanNofollow79create link
USA Online ClassifiedsDofollow66create link
USNetAdsDofollow73create link
VblogetinDofollow71create link
VecteezyNofollow89create link
VideezyNofollow86create link
VimeoNofollow98create link
VingleDofollow85create link
VisaJourneyNofollow56create link
Visual Studio MarketplaceNofollow93create link
Visual.ly/Nofollow90create link
VivoldiDofollow51crceate link
VKNofollow98create link
VoogDofollow82create link
Vote TagsDofollow32create link
VoteTagsDofollow40create link
VoxDofollow93create link
W3TechsNofollow92create link
WakeletDofollow90create link
WaneloNofollow73create link
WantedlyDofollow89crearte link
Warrior ForumNofollow87create link
WattpadNofollow90create link
We Heart ItNofollow88create link
WebBuzzFeedDofollow88create link
WebDesign96Dofollow68create link
WebflowDofollow93create link
WebgardenDofollow83create link
WebHitListNofollow78create link
Webicy Webmaster Forum -…Dofollow47create link
WebmasterWorldDofollow87create link
WebnodeNofollow90create link
WebselfDofollow88create link
WebsitebuilderDofollow84create link
WeeblyDofollow88create link
WeezeventDofollow90create link
WHMCSDofollow94create link
Win BlogDofollow74create link
WishlistrDofollow80create link
WolpyNofollow53create link
Wonder How ToNofollow77create link
WordPressNofollow100create link
WordPressDofollow96create link
WorldBloggedDofollow68creater link
WOXDofollow72create link
WOX BlogDofollow72create link
WritingNofollow85create link
XtGemDofollow93create link
YarabookDofollow86create link
YemleDofollow72create link
YolaNofollow97create link
YomoblogDofollow72create link
YouDontNeedWPDofollow73create link
YouPicNofollow73create link
YourListenNofollow82create link
YouTubeDofollow100create link
YUDUDofollow88create link
YuubyNofollow62create link
ZaglDofollow71create link
ZEEFDofollow77create link
Zenodo – Research. Shared…Dofollow90create link
ZintroDofollow79create link
ZippyshareDofollow89create link
Zoho SitesDofollow93create link
ZoomGroupsDofollow43create link
ZoteroNofollow89create link
ZumvuDofollow74create link

బ్యాక్‌లింక్‌లు మానవీయంగా లేదా స్వయంచాలకంగా సృష్టించబడతాయి. మాన్యువల్ బ్యాక్‌లింక్ సృష్టి అంటే ఒక వ్యక్తి మరొక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించి, వ్యాఖ్య విభాగానికి జోడించడం ద్వారా లేదా అతిథి పోస్ట్‌గా సమర్పించడం ద్వారా ఆ వెబ్‌సైట్‌లో వారి సైట్‌కు లింక్‌ను వదిలివేయడం. స్వయంచాలక బ్యాక్‌లింక్ సృష్టి అంటే ఎవరైనా వివిధ వెబ్‌సైట్‌లలో వారి కోసం లింక్‌లను రూపొందించడానికి SEO సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ఉపయోగించినప్పుడు.

మొదటి రకం బ్యాక్‌లింక్, మాన్యువల్, ఎక్కువ సమయం మరియు కృషిని తీసుకుంటుంది, అయితే బాట్‌లు కాదు, మానవులు దీన్ని చేస్తారు కాబట్టి ఎక్కువ విలువను కలిగి ఉంటుంది. రెండవ రకం, ఆటోమేటిక్, వేగవంతమైనది కానీ తక్కువ విలువైనది ఎందుకంటే ఇది మానవ ఇన్‌పుట్ లేకుండా బాట్‌ల ద్వారా చేయబడుతుంది మరియు దాని గురించి వారు కనుగొంటే Google నుండి జరిమానాలకు దారితీయవచ్చు.

SEOలో బ్యాక్‌లింక్‌లు మరియు వాటి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

SEO కోసం బ్యాక్‌లింక్‌లు ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమైనవి. మనకు తెలిసినట్లుగా, బ్యాక్‌లింక్‌లు ఇతర వెబ్‌సైట్‌ల నుండి వెబ్‌సైట్‌కి లింక్‌లు. వెబ్‌సైట్ యొక్క శోధన ఇంజిన్ ర్యాంకింగ్ స్థానాలను నిర్ణయించడంలో బ్యాక్‌లింక్‌లు ముఖ్యమైన అంశాలు. ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన శోధన ఇంజిన్ అయిన Google, బ్యాక్‌లింక్‌లను విశ్వసనీయత మరియు ప్రాముఖ్యతకు చిహ్నంగా పరిగణిస్తుంది.

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, బ్యాక్‌లింక్‌లు వెబ్‌సైట్ యొక్క “విశ్వసనీయత” స్కోర్. ఈ వ్యాసం SEO ప్రయోజనాల కోసం బ్యాక్‌లింక్‌లను ఎలా నిర్మించాలో చర్చిస్తుంది. కంటెంట్ ప్రమోషన్‌తో బ్యాక్‌లింక్‌లను రూపొందించండి (మూడవ పక్షం వెబ్‌సైట్‌ల నుండి లింక్‌లు).

కొత్త బ్యాక్‌లింక్‌లను సృష్టించడానికి మీరు ఎగువ ఉచిత బ్యాక్‌లింక్‌ల జాబితాను ఉపయోగించవచ్చు. మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నన్ను సంప్రదించవచ్చు .